KERAMIKA


keramická HLÍNA chladí a HLADÍ je tvárná je ŽIVÁ I TICHÁ i sdělná RUKÁM i SRDCI blízká rozmanitostí NEKONEČNÁ 


Má autorská keramika vzniká modelováním a tvarováním keramické hlíny. Dekorovaná glazurami či oxidy kovů. Obvyklá teplota výpalu 1150°- 1200°C zajišťuje odolnost výrobků vůči povětrnostním vlivům, jsou tudíž vhodné i pro instalaci do venkovního prostředí. 

Vytvářím především dekorativní keramiku inspirovanou přírodními motivy a materiály, jimiž keramické hlíně ráda propůjčuji tvar a specifický dekor. Vznikají tak jednotlivé originální výrobky zhotovené z čiré radosti a touhy tvořit, stejně jako na přání zákazníka a nyní čím dál častěji výrobky, jenž doplňují a dotvářejí mé mozaiky. Mozaikám tak ještě více dodávají na originalitě, pestrosti a specifickém stylu zpracování.


Pořádám pravidelné workshopy zaměřené na vytváření z keramické hlíny pro zájemce různých věkových kategorií. Aktuálně se scházíme některé víkendy v řemeslném ateliéru ve Velkých Popovicích. 

Věnujeme se modelování z volné ruky. Workshop sestává ze dvou návazných setkání pro vytváření a glazování výrobků, téma si určuje každý dle vlastního záměru. V ateliéru je k dispozici malá elektrická pec, a tak výstupem workshopu je zážitek z vlastní tvorby, nová či prohloubená zkušenost práce s hlínou i dokončený výrobek. 


Od roku 2009 vedu pravidelný kroužek keramiky pro děti od 4 let. Aktuálně kroužek probíhá při MŠ a ZŠ da Vinci v Dolních Břežanech, Mš a ZŠ Chotýšany. S dětmi se scházíme také v rámci workshopů ve Velkých Popovicích. 

Kroužek nabízí dětem prostor ke svobodnému tvoření, k rozvoji fantazie a tvořivosti, poznávání a prožitku práce s keramickou hlínou. Získávají zkušenosti procesu vytváření od počáteční představy po konečný výtvor. Mají příležitost užít si čas i tvoření společně se svými kamarády a vrstevníky.