Spolupráce s Královskou kolegiátní kapitulou na sbírce pro opravu střechy baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 

Spolupráce je realizována v průběhu několika let formou tvorby mozaik z břidlice, jež byla původně krytinou střechy baziliky. Prodej mozaik a dalších artefaktů je jedním ze zdrojů příjmů finanční sbírky na opravu této střechy.  

https://vysehradskakapitula.kkvys.cz/cs/novinky/a/verejna-sbirka-oprava-krovu-a-stresniho-plaste-baziliky-sv-petra-a-pavla-na-vysehrade<br>

Realizace mozaik probíhá od jara 2024.