když srdce vede ruce

INSPIRIUM

autorské mozaiky I keramika I workshopy


Je pro mě důležité a těší mne propojovat krásu, hravost a originalitu mozaiky s precizní řemeslnou prací, praktičností i přáním zákazníka.