GDPR kurzy workshopyzpracováno 22.10.2021

Ochrana vašich osobních údajů je pro mě důležitá, a proto plně probíhá v souladu s
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu
a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Vaše údaje jsou u mě v bezpečí a nebudou
nikdy poskytnuty třetí straně.

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Martina Regnerová - INSPIRIUM
OSVČ - lektorka kurzů pro veřejnost (keramika, mozaika), zakázková výroba
keramika, mozaika
V jezírkách 1547/20, 149 00 Praha 4
www.inspirium.cz 
IČO: 76058875

Dodržuji následující principy:
• Neptám se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebuji.
• Nesdílím vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se
zákona, vývoje služeb nebo ochrany svých práv.
• Neukládám osobní informace na svých serverech, ledaže se jedná o probíhající
využívání našich služeb (např. informační email).

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy. Toto
prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech služeb mnou poskytované a
webovými stránkami: www.inspirium.cz .

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravy vašich osobních dat,
prosím, kontaktujte mě.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mi poskytuje, pokud:

• mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
• se přihlásíte na keramický kurz, keramický nebo mozaikový workshop či jinou
mnou pořádanou akci,
• uzavřeme spolu smlouvu, vč. kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu (Pravidla ochrany soukromí
• mi údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracovávám tyto údaje:

• jméno a příjmení nebo obchodní firma,
• telefonní číslo,
• e-mailová adresa,
• poštovní adresa,
• fotografie - v případě účasti na kurzu

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy
Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych vás mohla kontaktovat zpět s
odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a
jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu
zpracování.

Informační email (oprávněný zájem)
Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání informačních emailů, které
upozorňují na plánovaný program mnou pořádaných akcí.

Analytika (oprávněný zájem)
Využívám služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů našich
webových stránek, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní.
Tato aplikace může využívat cookies k mapování vašeho pohybu na našich
webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Fotky (souhlas)
Z pořádaných kurzů pořizuji fotografie jak vznikajících děl, tak účastníků pro
zachycení atmosféry na kurzu. Přihlášením se na kurz souhlasíte s tím, že některé
fotografie budou uveřejněny na stránkách:
www.inspirium.cz a https://www.facebook.com/inspirium.art .

Na každém kurzu ústně připomínám na tuto zásadu a kdokoliv může požádat, aby
fotografie s ním/ní, či jeho/jí věcí nevznikli a nebo nebyly uveřejněny. Pokud by došlo
k uvěřejnění fotografie, která by tam podle vás neměla být, můžete mě kontaktovat a
smažu ji.

Jak dlouho uchovávám vaše údaje
Údaje použité k plnění smlouvy, odpovědi na e-mail či telefon, jsou uloženy na dobu
neurčitou. Jsou využívány pouze k nutné komunikaci o dané službě.
Údaje využívány k rozesílání informačních emailů jsou uloženy na dobu neurčitou.
Každý příjemce má právo zjistit, jaké informace mi poskytl a zažádat o výmaz z
rozesílání emailů.

Kontaktní údaje
Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat,
prosím, kontaktujte mě.
Ve Slověnicích dne 22.10.2021
Martina Regnerová - INSPIRIUM